TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI PÁLYÁZAT

2020/2021. tanév 

Tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) pályázat:

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdetett a Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A kiírt pályázat a „KÖZIGÁLLÁS” portálon 2017. március 1-jén jelent meg. A kiírt pályázat közvetlen internetes elérési címe:
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=rjmb2ugcd2

2011. évi CXC., a nemzeti köznevelésről szóló törvény 67.§ (8) bekezdése alapján az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan – e törvény alapján véleményezésre jogosultak által – kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

A Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére a kiírt határidőig 1 személy nyújtott be pályázatot, melyet az alábbiakban az ide vonatkozó, hatályos jogszabályoknak megfelelően közzétesszük.

A benyújtott eredeti pályázatot beszkenneltük, majd ebből PDF formátumú fájlt készítettünk. A pályázat (kb. 3,6 MB-os, külön ablakban megnyíló, PDF formátumú fájl) megtekinthető az alábbi “PÁLYÁZAT”szóra kattintva:

PÁLYÁZAT

A pályázatban a személyes adatok – az adatvédelmi törvénynek megfelelően – nem láthatók (világoskék téglalapokkal ki vannak takarva).

 

Szakmai vélemények:

NYÍREGYHÁZA MJV Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága

Nemzeti Pedagógus Kar

Sz-Sz-B Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szülői szervezet

Elektronika munkaközösség

Gépész elmélet munkaközösség

Gépész gyakorlat munkaközösség

Humán munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség

Informatika munkaközösség

Kollégium munkaközösség

Közlekedés munkaközösség

Osztályfőnöki munkaközösség

Természettudományi munkaközösség

 

A szavazás eredménye:

Nevelőtestületi értekezlet (a programról kellett szavazni):

SZAVAZÁSRA
JOGOSULT:

SZAVAZOTT
(AZ ÉRTEKEZLETEN
JELEN VOLT):
TÁMOGATTA: NEM
TÁMOGATTA:
JELENLÉVŐ
TÁMOGATÓK
SZÁZALÉKOS
ARÁNYA:
92 fő 83 fő 71 fő 12 fő  85,54 %

Alkalmazotti értekezlet (a személyről kellett szavazni):

SZAVAZÁSRA
JOGOSULT:

SZAVAZOTT
(AZ ÉRTEKEZLETEN
JELEN VOLT):
TÁMOGATTA: NEM
TÁMOGATTA:
JELENLÉVŐ
TÁMOGATÓK
SZÁZALÉKOS
ARÁNYA:
123 fő 114 fő 104 fő 10 fő  91,23 % 

2020. szeptember 1-től:

osztályok

tanárok

tantermek

Méret
Kontraszt