NYÁRI TERMELÉSI GYAKORLAT

2020/2021. tanév

frissítve: 2021.04.13.

A 9. évfolyamos tanulóink a Technikumi kerettantervek szerint kezdték meg tanulmányaikat intézményünkben, s így nekik – az érvényben lévő jogszabályok alapján – a szorgalmi időszakot követő nyáron nem kell összefüggő szakmai gyakorlatra menniük. Részükre felmenő rendszerben majd a 11. és 12. évfolyam után lesz ilyen gyakorlat.

A 10. évfolyamos tanulóink a Szakgimnáziumi kerettantervek szerint kezdték meg iskolai rendszerű szakgimnáziumi tanulmányaikat. A szorgalmi időszakot követően összefüggő (azaz egymást követő munkanapokon teljesítendő) nyári szakmai gyakorlaton kell részt venniük. A 10. évfolyam után 140 óra (4 hét) ezen összefüggő gyakorlat időtartama.

A 11. évfolyamos tanulóink a Szakgimnáziumi kerettantervek szerint kezdték meg iskolai rendszerű szakgimnáziumi tanulmányaikat. A szorgalmi időszakot követően – mindenkinek – összefüggő (azaz egymást követő munkanapokon teljesítendő) nyári szakmai gyakorlaton kell részt venniük. A 11. évfolyam után 140 óra (4 hét) ezen összefüggő gyakorlat időtartama.

A 13. évfolyamos (más középiskolában érettségizettek részére szervezett 2 éves technikusképzés) tanulóink összefüggő szakmai gyakorlatának időtartama 160 óra.


Az érintett évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő gyakorlat elvégzése, mely 10-11. évfolyam esetén napi 7 órás munkanapokat, a 13. évfolyamot követően 8 órás munkanapokat jelent. A gyakorlat anyagát és az elvégzendő feladatokat az egyes szakokra érvényes kerettantervi leírások tartalmazzák.

  • a szülő és a diák által keresett munkahelyen, vagy
  • a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál (http://www.isziir.hu honlapon gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása menüben szakmacsoportra, azon belül szakképesítésre szűrve)

A fenti esetekben a kiválasztott munkahely és az iskola között a gyakorlat idejére szóló EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS-t kell kötni. A megállapodást az iskolánkat fenntartó Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium és a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkező szervezet köti.

Az együttműködési megállapodást iskolánk készíti el egy fogadó nyilatkozat kitöltése után.

A fogadó nyilatkozat a letölthető IDE kattintva!

Az összefüggő gyakorlat időpontja a nyári szüneten belül a munkahellyel tetszőlegesen egyeztethető.

Ha a fenti lehetőségek egyikével sem sikerül gyakorlati helyet találni az iskolai tanműhelyben kell a gyakorlatot elvégezni.

A tanuló foglalkozási naplóban (füzetben) vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését. A nyitólapon szerepeljen a tanuló neve és osztálya, a gyakorlat kezdő- és befejező napja, valamint a munkahely adatai, a tanulóval foglalkozó személy neve és elérhetősége. A füzetben a napi elvégzett feladatokat kell rögzíteni, a gyakorlatot irányító személy pedig az elvégzést igazolja és értékeli.

A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2021. augusztus 31-ig eljuttatja a foglalkoztatási naplóját és a fogadó munkahely által kitöltött, aláírt és lepecsételt igazolólapot Szücs Zoltán gyakorlati oktatásért felelős igazgatóhelyettesnek vagy az iskola titkárságára.

Igazolólap IDE kattintva tölthető le!

A tanuló az osztályfőnökének leadja a fogadó munkahely által kitöltött és aláírt fogadó nyilatkozatot, vagy jelzi, ha nem talált külső gyakorlati helyet, és ezért az iskolában kívánja teljesíteni az összefüggő gyakorlatot. Az iskolai gyakorlat pontos beosztásáról a tanév végén adunk tájékoztatást.

Szeretnénk, ha minél több diákunk találna a gyakorlat idejére külső gazdálkodó céget, mert így munkahelyi tapasztalatokat szereznének és valós munkakörnyezetben, a szakhoz illeszkedő valós gyakorlati feladatok megoldásával foglalkoznának!

Méret
Kontraszt