KÖZZÉTÉTELI LISTA

(frissítve: 2021.10.27.)

 

 I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT

a)  a szakképző intézmény
aa) hivatalos nevét,

Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium

a) a szakképző intézmény
ab) székhelyét és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyeit,

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 15.

a) a szakképző intézmény
ac) adószámát, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító számát, KSH statisztikai számjelét,

Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15

a) szakképző intézmény
ad) telefonszámát, e-mail címét, faxszámát és honlapjának címét (a továbbiakban együtt: elérhetőség),

Telefonszám: 0642/508870
E-mail cím: banki@bankidonat.hu
Honlap: https://www.bankidonat.hu

a)  a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának keltét, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat számát, keltét és az engedélyező hatóság nevét,

Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b)   a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusát, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatait és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utónevét, beosztását és elérhetőségét, Innovációs és Technológiai Minisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Adószám: 15764412-2-41
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410
KSH statisztikai számjel: 15764412-8411-311-01
Telefonszám: +36-1-795-1700
Fax: +36-1-550-3944
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36-1-477-5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c)   a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatait, Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36-42-512-371
Email:  centrum@nyiregyhaziszc.hu
Honlap: https://nyiregyhaziszc.hu/
d)   – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét, Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Elérhetősége: Telefon: +36 42 512 371
E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu
Kancellár: Pájer Attila
Elérhetősége: Telefon: +36 42 512 371
E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu
Igazgató: Juhász Ferenc
Telefon: 0670/1980053
E-mail: juhaszf@limes.hu

 

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT

e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető

szakmák megnevezését és azonosítóját,

Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium
(
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 15.)

 

 

NAPPALI MUNKAREND:
Autóelektronikai műszerész 54 525 01
Autószerelő 54 525 02
Elektronikai technikus 54 523 02
Gépgyártástechnológiai technikus 54 521 03
Mechatronikai technikus 54 523 04
Gépjármű-mechatronikai technikus 5 0716 19 04
Mechatronikai technikus 5 0714 19 12
Gépgyártás-technológiai technikus 5 0715 10 06
Elektronikai technikus 5 0714 04 03

ESTI MUNKAREND:
Autószerelő 54 525 02
Gépgyártástechnológiai technikus 54 521 03
CNC vezérkésű lemezmegmunkáló gépkezelő 07153010 (programkövetelmény)

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszámot. nem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/felveteli_tajekoztato_2022-2023.pdf
2. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/beiratkozasr_meghatarozott_ido_beiskolazasi_engedely.pdf

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/nyszc_beiskolazasi_engedely_techn-1.pdf

3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezményeket, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeit is, https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/teritesi_dij_tandij-1.pdf
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/ellenorzesek-1.pdf
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendjét, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/nyitvatartas_eves_utemterv.pdf
6.  a szakképző intézmény szakmai programját, szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét,

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/szakmai_program_2021.pdf

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/szmsz2021.pdf

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/hazirend_2021.pdf

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettségét és szakképzettségét, https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/pedagogus_vegzettsegek_2021_oktober.pdf
8. az osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát, https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/osztalyok-1.pdf
9.  a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatokat, https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/kimaradok_evfolyamismetlok.pdf
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsga tervezett idejét, https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/tanulmanyok_alatti_vizsgaszab_2021.pdf
11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményeit, https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/erettsegi_eredmenyek-1.pdf
12.  az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségét. https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/egyeb_foglalkozasok-1.pdf

 

13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma nem releváns
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/palyazat_2017_juhasz_ferenc.pdf
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns

 

 

Méret
Kontraszt