Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter határozata alapján 2021.12.01-től

  1. A szakképző intézménybe történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha a szakképző intézmény
  2. a)a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány,
  3. b)a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védettségi igazolvány, illetve applikáció,
  4. c)az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz vagy
  5. d)az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította felmutatásával  ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségének igazolását.
  6. Az l. pontban foglaltakat nem kell alkalmaznia koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet l . (1) bekezdés b) pont hatálya alá tartozó foglalkoztatottra, a szakképző intézményben nevelő-oktató tevékenységet folytató személyre, a szakképző intézménnyel jogviszonyban álló tanulóra, képzésben résztvevő személyre, továbbá arra a személyre, aki a szakképző intézmény területén — a szakképző intézmény ellenőrzési körén kívül eső, elháríthatatlan eseménnyel (a továbbiakban: esemény) összefüggésben — az intézményvezető engedélyével végez olyan tevékenységet, amely az esemény következményeinek az elhárítására irányul.
  7. A tanulót a szakképző intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a koronavírus elleni védettségének igazolása nélkül intézményünk területére csak az Auláig léphet be.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük szépen!

Méret
Kontraszt