Karrier

Állásajánlataink

 

 (frissítve: 2021.09.21.)

 

 

 

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum
pályázatot hirdet

autógépész mérnök oktatói
munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony tartama:
Határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötése mellett

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 15.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szakképző intézményben specializált gép- és járműgyártás ágazaton gépjármű-mechatronikai technikus szakon szakmai tantárgyak oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.

A munkavállaló juttatásai:
A munkabér megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskola (egyetem), autógépész mérnök, gépészmérnök, mezőgazdasági gépészmérnök
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.Amit kínálunk:
  • piacképes bérezés,
  • vonzó munkakörülmények,
  • munkavégzés a szakképzés területén nagy múlttal rendelkező, jó nevű iskolában,
  • lehetőséget biztosítunk innovációra, fejlődésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
fényképes szakmai önéletrajz,
motivációs levél fizetési igény megjelölésével,
végzettséget igazoló okiratok másolata,
30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betöltésének várható időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. november 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Ferenc igazgató nyújt, a 06-70 /1980 053 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton a banki@bankidonat.hu e-mail címen keresztül, vagy személyesen, postai úton a 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 15. címre. Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: NSZFH/626/000259-10/2021., valamint a munkakör megnevezését: autógépész mérnök oktató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az állás publikálási időpontja: 2021. szeptember 21.

Az állás publikálási helye:
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint a Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium honlapjain és facebook oldalain történő publikálás.

 

Méret
Kontraszt