Kedves Tanítványaink!

A javítóvizsgák 2021. augusztus 25-én (szerdán) lesznek 8:00-tól. A vizsga előtt legalább 10 perccel korábban jelenjetek meg, s a bizonyítványotokat is hozzátok magatokkal. A vizsgaszabályzatunk megváltozott szeptembertől, így minden tantárgyból csak írásbeli vizsga van (szakmából is)! Ha azonban a tanuló írásbeli eredménye a 25%-ot nem éri el, akkor kötelező szóbeli vizsgán is meghallgatni. Ebben az esetben az írásbeli/gyakorlati és a szóbeli vizsga eredményének a végeredménybe történő beszámítási aránya: 50%-50%. Ekkor az összpontszám (írásbeli/gyakorlati és a szóbeli vizsgán szerezhető pontszámok) minimum 25%-át kell elérni a sikeres vizsgához. A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő tantárgyanként minimum hatvan perc.

Sikeres írásbeli/gyakorlati vizsga esetén nem kell szóbeli vizsgát tennie a tanulónak. Ebben az esetben az írásbeli/gyakorlati vizsga eredményének a végeredménybe történő beszámítási aránya: 100%.

A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – ha szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató gondoskodik.

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele.

Az értékelés rendje

A vizsgatárgy akár egy vagy több vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben elért pontszámok összege alapján a következőként határozandó meg a vizsga összesített eredménye:

0% -24%: elégtelen

25%-39%: elégséges

40%-59%: közepes

60%-79%: jó

80%-100%: jeles

A vizsgaszabályzat elérésének útja: iskola honlapja-közzétételi lista. https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/tanulmanyok_alatti_vizsgaszab_2020.pdf

Méret
Kontraszt