humán MUNKAKÖZÖSSÉG

 • Asztalos Piroska– magyar nyelv és irodalom, könyvtár
 • Baranyi Ferenc– magyar nyelv és irodalom
 • Barta Zoltán– angol nyelv
 • Czipott Eszter Klára– angol nyelv
 • Császár-Szabó Adél– német nyelv
 • Dajka Antal– magyar nyelv és irodalom
 • Hengspergerné Kovács Adrienn– történelem, magyar nyelv és irodalom
 • Juhászné Tóth Tímea– magyar nyelv és irodalom
 • Karpinecz Beatrix– angol nyelv
 • Kerülő Edit– angol nyelv
 • Kiss Roland– történelem-földrajz
 • Kóder Anita– angol nyelv, matematika
 • Korponai Krisztina– angol nyelv
 • Leveleki Miklós – magyar nyelv és irodalom
 • Sipos Judit– történelem, magyar nyelv és irodalom
 • Szemerszkiné Takács Tünde– magyar nyelv és irodalom, történelem (munkaközösség-vezető)
 • Szigeti Rita– magyar nyelv és irodalom, etika
 • Teski Tibor Ferenc– angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
 • Varga Viktória– angol nyelv

A társadalom közösen vallott értékeinek közvetítése, a nyelvi és kulturális identitás, a nemzeti önazonosság erősítése, tanulóinkban felébreszteni a megnyilatkozás iránti igényt, erősíteni az etikai és erkölcsi ítélőképességet, elősegíteni más kultúrák megismerését.

Szakmai munkaközösségünk a minőségi és szakmai munka tervezését, szervezését és ellenőrzését az intézmény pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott közösség javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint látja el.

 • a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység összehangolása
 • tanmenetek készítése, aktualizálása, ellenőrzése
 • egységes követelményrendszer kialakítása
 • a tanulók ismeretszintjének folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése
 • pályázatok, tanulmányi versenyek szervezése, bonyolítása
 • iskolai műsorok összeállítása, tanítása
 • új generációs tankönyvek bevezetése
 • felkészítés az érettségire
 • az országos kompetenciamérésre való felkészülés
 • egységes követelményrendszer betartása
 • versenyeken való részvétel, versenyek megrendezése
 • felzárkóztatás és tehetséggondozás
 • iskolai rendezvények, ünnepélyek szervezése
 • magyarságtudat, hazaszeret erősítése
 • munkaerő-piaci kompetenciák erősítése
 • a kommunikáció fejlesztése
 • felkészítés a nyelvvizsgára
 • Vers-és prózamondó verseny
 • Középiskolai helyesírási verseny
 • Szépkiejtési verseny
 • Történelmi verseny
 • Idegen nyelvi versenyek

 

Történelmi versenyek

eredményhirdetés

Iskolánk humán munkaközösségének történelem tagozata versenyt hirdetett tanulóinak „Járványok az ókorban és a középkorban” – címmel. A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri értékelte. A következő eredmények születtek:

 1. hely: Kósa Gergő 11.e.
 2. hely: Dobrai Levente 12. d és Futó Tibor 12.e.

 

 

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara a 2020-21-es tanévben is meghirdette a Hyperión Országos Tanulmányi Versenyt a görög-római kultúráról.

A legeredményesebb versenyző:

Plajos Zsolt 9.b.

Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő tanároknak. A díjazottak a ballagási ünnepségen és a tanévzárón vehetik át a jutalmakat. Köszönet a Bánkis Diákokért Alapítványnak a támogatásárt.

Nyíregyháza, 2021.05.31

Szemerszkiné Takács Tünde

történelemtanár, a verseny szervezője

Méret
Kontraszt