humán MUNKAKÖZÖSSÉG

 • Asztalos Piroska– magyar nyelv és irodalom, könyvtár
 • Baranyi Ferenc– magyar nyelv és irodalom
 • Barta Zoltán– angol nyelv
 • Czipott Eszter Klára– angol nyelv
 • Császár-Szabó Adél– német nyelv
 • Dajka Antal– magyar nyelv és irodalom
 • Hengspergerné Kovács Adrienn– történelem, magyar nyelv és irodalom
 • Juhászné Tóth Tímea– magyar nyelv és irodalom
 • Karpinecz Beatrix– angol nyelv
 • Kerülő Edit– angol nyelv
 • Kiss Roland– történelem-földrajz
 • Kóder Anita– angol nyelv, matematika
 • Korponai Krisztina– angol nyelv
 • Leveleki Miklós – magyar nyelv és irodalom
 • Sipos Judit– történelem, magyar nyelv és irodalom
 • Szemerszkiné Takács Tünde– magyar nyelv és irodalom, történelem (munkaközösség-vezető)
 • Szigeti Rita– magyar nyelv és irodalom, etika
 • Teski Tibor Ferenc– angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
 • Varga Viktória– angol nyelv

A társadalom közösen vallott értékeinek közvetítése, a nyelvi és kulturális identitás, a nemzeti önazonosság erősítése, tanulóinkban felébreszteni a megnyilatkozás iránti igényt, erősíteni az etikai és erkölcsi ítélőképességet, elősegíteni más kultúrák megismerését.

Szakmai munkaközösségünk a minőségi és szakmai munka tervezését, szervezését és ellenőrzését az intézmény pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott közösség javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint látja el.

 • a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység összehangolása
 • tanmenetek készítése, aktualizálása, ellenőrzése
 • egységes követelményrendszer kialakítása
 • a tanulók ismeretszintjének folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése
 • pályázatok, tanulmányi versenyek szervezése, bonyolítása
 • iskolai műsorok összeállítása, tanítása
 • új generációs tankönyvek bevezetése
 • felkészítés az érettségire
 • az országos kompetenciamérésre való felkészülés
 • egységes követelményrendszer betartása
 • versenyeken való részvétel, versenyek megrendezése
 • felzárkóztatás és tehetséggondozás
 • iskolai rendezvények, ünnepélyek szervezése
 • magyarságtudat, hazaszeret erősítése
 • munkaerő-piaci kompetenciák erősítése
 • a kommunikáció fejlesztése
 • felkészítés a nyelvvizsgára
 • Vers-és prózamondó verseny
 • Középiskolai helyesírási verseny
 • Szépkiejtési verseny
 • Történelmi verseny
 • Idegen nyelvi versenyek
Méret
Kontraszt