DiákönkormányzatR

Iskolánkban sok diák nem is tudja, hogy mi is az a diákönkormányzat… azaz a DÖK. Az elnevezésből arra lehet következtetni, hogy ezt olyan diákok alakítják, akik különböző célok, feladatok elérésére, megoldására törekszenek. Mivel a diákönkormányzatot a diákok működtetik, így céljait, tevékenységét a diákok igénye, kérése határozza meg.

Szoták Regina, DÖK elnök

A DÖK egyik legalapvetőbb feladata a diákok érdekeinek védelme, jogainak érvényesítése. Ezen feladatok alatt értendő a problémafeltárás, a diákság képviselete. A diákönkormányzat fontos szerepet játszik az iskolai élet és annak szabályainak az alakításában. A DÖK számára fontos, hogy a diákok jól érezzék magukat az iskolában, ezért minden évben számos program szervezésével próbálja érdekesebbé, izgalmassá tenni a diákság életét. Ilyen program például a 9-dikesek részére rendezett verébavató, amit a DÖK mindig próbál felejthetetlenné é szórakoztatóvá tenni. Ezen kívül számos program szolgálja a diákok érdekét, mint például a Mikulás nap, farsang, diáknap, a hagyományőrző Zays Hét, és adománygyűjtések a rászoruló gyerekeknek, családoknak. Emellett a DÖK másik igen fontos feladata a tanítás nélküli munkanapok megszervezése. A programok reklámozása, a működéssel kapcsolatos információk terjesztése elengedhetetlen a diákönkormányzat sikeres működéséhez.

Fontos, hogy a DÖK megfelelő kapcsolatot alakítson ki az iskola vezetőségével, pedagógusokkal, a diákokkal és az iskolával kapcsolatban álló személyekkel, intézményekkel. A működéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekről maga a diákönkormányzat dönt. Egy, a diákönkormányzat számára kiállított dokumentum tartalmazza a működéssel kapcsolatos szabályokat. Ebben a dokumentumban célszerű olyan kérdéseket szabályozni mint például a DÖK célkitűzései, a tagok jogai, kötelezettségei, elnök és egyéb tisztségviselők megválasztása, stb. A DÖK működését meghatározza a tagok választása, akiket közvetlenül a diákok választanak. Fontos tudni, hogy bárki lehet DÖK tag, a tagok létszámát legcélravezetőbb az intézmény méretéhez igazítani, de a létszámot nagyban befolyásolhatja a DÖK által végzett feladatok száma és összetettsége. A tagok közül a diákság a tagokkal közösen megválasztják az elnököt, és ha szükséges, annak helyettesét. Ám amennyiben szükséges, a feladatoknak megfelelően lehetnek egyéb tisztségek is, mint például a jegyzőkönyv felelős, pályázatfigyelő, stb. A diákönkormányzat munkája során fontos, hogy figyelembe vegye a diákok igényeit, a DÖK erőforrásait, iskolai hagyományokat, valamint számos egyéb szempontot. Fontos, hogy mindig a diákok érdekeit tartsa szem előtt és éljenek a jogaikkal.

A diákönkormányzat minden évben összehívja a közgyűlést, legalább egyszer. Ennek célja a tanulók jogainak, a házirendnek, a DÖK munkájának az áttekintése. Megkülönböztethetünk évi rendes és rendkívüli diákközgyűlést. Az évi rendes közgyűlést nem az igazgató, hanem az iskolai, kollégiumi DÖK vezetője hívja össze és ennek az időpontját a diákönkormányzat határozza meg. A közgyűlésen a DÖK beszámol az előző gyűlés óta végzett munkájáról, a diákok igényeiről, jogairól, valamint a diákok különböző kérdéseket tehetnek fel az iskolával kapcsolatban. Az évi rendes gyűléssel ellentétben a rendkívüli gyűlés bármikor összehívható és az iskolavezetőnek nincs beszámolási kötelezettsége.

Az egyes osztályok képviseletében a DÖK-tagok:

Kosztel Petra & Nagy Marianna
9.a osztály
Zolcsák Viktória & Bénó Dorina
9.b osztály
Simon Kornélia & Jónás Eszter
9.c osztály
Szolár Boglárka & Mulutó Bianka
10.a osztály
Farkas Vivien & Gergely Viktória
10.b osztály
Lőrincz Lotti & Hajnal Réka
10.c osztály
Mezei Brigitta & Molnár Enikő
11.a osztály
Pál Szilvia & Tahóczki Ildikó Edit
11.b osztály
Szoták Regina & Majoros Judit
11.c osztály
Kozma Adrienn & Ádám Bianka
12.a osztály
Gyüre Blanka & Bukai Katrin
12.b osztály
Szászi Gréta & Nagy Fanni
12.c osztály
Balogh Alex & Nagy Fanni
1/13.A Gyakorló ápoló osztály
Méret
Kontraszt