Elérhetőségek | Tanáraink | Tanulóink | Írjon nekünk
OM azonosító: 203045/002
Központi telefonszám: +36 (42) 508 870
Központi e-mail cím: banki@bankidonat.hu
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyolcadikosoknak

 

Induló szakgimnáziumi (technikumi) képzések a 2020/2021-es tanévben:

Tanulmányi
terület kódja

Régi ágazati jelölés

A képzési idő végén
megszerezhető
szakképesítés

Képzési
idő
Felvehető
létszám
0101 XXII. Közlekedés-
gépész
(OKJ 54 525 15)
Gépjármű mechatronikai technikus
(a volt autószerelő és autóelektronikai műszerész)
5 év 68 fő
(2 osztály)
0102 IX. Gépészet (OKJ 54 521 03)
Gépgyártástechnológiai 
technikus
5 év 34 fő
(1 osztály)
0103 IX. Gépészet (OKJ 54 523 04)
Mechatronikai technikus
5 év 34 fő
(1 osztály)
0104 XI. Villamosipar
és elektronika 
(OKJ 54 523 02)
Elektronikai technikus
5 év 34 fő
(1 osztály)

Nyílt nap(ok) adatai:
2019. november 12. 08:30–13:00 (ekkor főként a nyíregyházi iskolák tanulóit várjuk)
2019. november 13. 08:30–13:00 (ekkor főként a vidéki általános iskoláinak tanulóit várjuk)

Felvételi tájékoztatónk letölthető a következő menüpontból: Beiskolázás->Felvételi tájékoztató

A szülői értekezleteken bemutatott igazgatói prezentáció PDF formátumban letölthető IDE kattintva.

Iskolánk OM azonosítója: 203045

A feladatellátási hely kódja: 002

A képzés típusa: szakgimnázium (technikum)

A tanulmányi területek kódja: 0101-0104 (a fenti táblázatban látható)

A választható nyelv nálunk minden szakma esetében: angol vagy német.

Felvehető összlétszám: 170 fő.

Kollégiumi elhelyezés biztosított.

Felvételi vizsga nincs.

A felvételnél a 7. osztály év végi, és a 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból:

  • magyar nyelv és irodalom (átlag)
  • történelem
  • idegen nyelv
  • matematika
  • informatika

A megjelölt tantárgyakból szerzett osztályzatok átlaga alapján rangsoroljuk a tanulókat. Ha a tanulók azonos átlageredményt érnek el az előbb felsorolt tantárgyakból, akkor a matematika, az idegen nyelv illetve a magyar nyelv és irodalom jegyeit ebben a sorrendben figyelembe véve rangsoroljuk őket.

Abban az esetben, ha mentesítés miatt a felsorolt tantárgyak valamelyikéből nem rendelkezik érdemjeggyel, a rangsorolásba a fizika, kémia és a biológia érdemjegyet számítjuk be az előbbiekben leírt sorrendben.

A 2020/2021-es tanévtől kezdve technikumi rendszerben történik a technikusok képzése.

A szakmák ismertetésével kapcsolatos további információk megtekinthetők az ikk.hu oldalán az alábbi PDF-ben: http://www.ikk.hu (20., 50., 96. és 98. oldalak)  

 

Tájékoztató a Szakmai Alkalmassági vizsgálatokról! 

A munka eredményessége, az egészség megőrzése csak úgy biztosítható, ha megfelelő ember kerül a megfelelő munkahelyre. Ezért fontos, hogy a tanuló az általa kiválasztott szakmának egészségügyi szempontokból megfeleljen. Ne legyen az egészségi állapotának olyan elváltozása, ami a későbbi munkavégzést befolyásolja, illetve ha van, akkor későbbi munkaköre ne rontsa azt tovább.

A munkaköri, szakmai illetve személyi higiénés vizsgáltok rendjét a 33/1998.NM rendelet írja le. 33/1998. (VI.24.) NM. rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről. (2) a munkaköri és a szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata lehet előzetes, időszakos és soron kívüli. A 11. § (2) A szakmai alkalmasság előzetes vizsgálatát és véleményezését első fokon a szakképző intézménybe jelentkező tanulóknál a fogadó intézmény iskolaorvosa, ennek hiányában az intézmény vezetőjének kezdeményezésére a munka higiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által kijelölt foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi.

Munkaköri alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni.

Előzetes szakmai orvosi vizsgálat

  • A vizsgálat a szakmai tanulmányok és az iskola megkezdését meg kell, hogy előzze.
  • A tanuló csak akkor kezdheti meg a szakma tanulását, ha egészségügyi szempontból megfelel a választott szakmának.

A szakképző intézménybe jelentkező előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatát akkor kell elvégezni, amikor a tanuló már felvételt nyert az adott iskolába, de még a beiratkozás nem történt meg. A jelentkező előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatra történő behívása, értesítése a felvételi eljárást lefolytató szakképző intézmény feladata. Ezt a vizsgálatot, az adott fogadó iskola ifjúság/iskolaorvosa végzi el. A szülő illetve, a jelentkező – ennek a vizsgálatnak az alkalmával - nyilatkozik az általános egészségi állapotról, krónikus betegségről és egyéb gondozásról stb. A szakképző intézménybe jelentkező tanuló akkor iratkozhat be az iskolába, ha az előzetes szakmai alkalmassági vizsgálaton megfelelt.

Szempontok a szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat véleményezésénél

  • A pályaválasztó képes-e fizikai állapota, szellemi és lelki képessége alapján a választott szakma elsajátítására,
  • a meglévő betegségek, egészségi elváltozások romlása várható-e a szakma tartós végzése esetén,
  • van-e olyan egészségi elváltozása, amely a tanuló vagy környezetére baleseti vagy fertőzési veszélyt rejthet magában.

Nyíregyháza, 2019. szeptember 02.

Tisztelettel:

Iskolaegészségügyi Szolgálat

Copyright © www.bankidonat.hu. Minden jog fenntartva.