BEISKOLÁZÁS

Felvételi tájékoztató, szakmáink

a 2022/2023. tanévre

 

frissítve: (2021.10.19.)

Iskolánk 2022/2023-as tanévben kínált képzései

TANULMÁNYI
TERÜLET KÓDJA
ÁGAZATI JELÖLÉS A KÉPZÉSI IDŐ VÉGÉN
MEGSZEREZHETŐ
SZAKMA
KÉPZÉSI
IDŐ
FELVEHETŐ
LÉTSZÁM
0101 Specializált gép- és járműgyártás

(Szakma azonosító szám:
5 0716 19 04)
Gépjármű-mechatronikai
technikus
(a “régi” autószerelő és autóelektronikai műszerész)

VAGY

(Szakma azonosító szám:
5 0714 19 12)
Mechatronikai
technikus

5 év

64 fő (2 osztály)
ebből tervezett
kimenet:

32 fő (1 osztály)
okleveles gépjármű-
mechatronikai
technikus,

32 fő (1 osztály)
gépjármű mechatronikai
technikus
VAGY
mechatronikai
technikus

0102 Gépészet (Szakma azonosító szám:
5 0715 10 06)
Gépgyártás-
technológiai
technikus
5 év 32 fő
(1 osztály)
0103 Elektronika és
elektrotechnika
(Szakma azonosító szám:
5 0714 04 03)
Elektronikai
technikus
5 év 32 fő
(1 osztály)
0104 Specializált gép- és járműgyártás (Szakma azonosító szám:
5 0716 19 01)
Alternatív járműhajtási technikus
6 év 32 fő
(1 osztály)

Nyílt nap(ok) adatai:
Nyílt tanítási nap ideje:
2021. október 05. 09:00 – 13:00
2021. október 06. 09:00 – 13:00

Pályaválasztási szülői értekezlet:
2021. október 05. 11:00 és 17:00 órától
2021. október 06. 11:00 órától
A szülői értekezlet prezentációs dokumentuma elérhető itt PDF formátumban!

 

Felvételi tájékoztatónk letölthető a következő menüpontból: Beiskolázás->Felvételi tájékoztató

Iskolánk OM azonosítója: 203045/002

A feladatellátási hely kódja: 002

A képzés típusa: technikum

A tanulmányi területek kódja: 0101-0104 (a fenti táblázatban látható)

A választható nyelv nálunk minden szakma esetében: angol vagy német.

Felvehető összlétszám: 160 fő.

Kollégiumi elhelyezés biztosított.

Felvételi vizsga nincs!

A felvételnél a 7. osztály év végi, és a 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból:

  • magyar nyelv és irodalom (átlag)
  • történelem
  • idegen nyelv
  • matematika
  • informatika

A megjelölt tantárgyakból szerzett osztályzatok átlaga alapján rangsoroljuk a tanulókat. Ha a tanulók azonos átlageredményt érnek el az előbb felsorolt tantárgyakból, akkor a matematika, az idegen nyelv illetve a magyar nyelv és irodalom jegyeit ebben a sorrendben figyelembe véve rangsoroljuk őket.

Abban az esetben, ha mentesítés miatt a felsorolt tantárgyak valamelyikéből nem rendelkezik érdemjeggyel, a rangsorolásba a fizika, kémia és a biológia érdemjegyet számítjuk be az előbbiekben leírt sorrendben.

A 2020/2021-es tanévtől kezdve technikumi rendszerben történik a technikusok képzése.

A szakmák részletes ismertetője megtekinthető az alábbi oldalon: http://www.ikk.hu
Illetve közvetlenül letölthető az alábbi PDF: https://szakkepzes.ikk.hu/files/Tajekoztato_fuzet_az_alapszakmakrol_2021_a4.pdf 
(szakmáink a következő oldalakon láthatók: 20., 52., 95. és 97.)

 

Tájékoztató a Szakmai Alkalmassági vizsgálatokról! 

A munka eredményessége, az egészség megőrzése csak úgy biztosítható, ha megfelelő ember kerül a megfelelő munkahelyre. Ezért fontos, hogy a tanuló az általa kiválasztott szakmának egészségügyi szempontokból megfeleljen. Ne legyen az egészségi állapotának olyan elváltozása, ami a későbbi munkavégzést befolyásolja, illetve ha van, akkor későbbi munkaköre ne rontsa azt tovább.

A munkaköri, szakmai illetve személyi higiénés vizsgáltok rendjét a 33/1998.NM rendelet írja le. 33/1998. (VI.24.) NM. rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről. (2) a munkaköri és a szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata lehet előzetes, időszakos és soron kívüli. A 11. § (2) A szakmai alkalmasság előzetes vizsgálatát és véleményezését első fokon a szakképző intézménybe jelentkező tanulóknál a fogadó intézmény iskolaorvosa, ennek hiányában az intézmény vezetőjének kezdeményezésére a munka higiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által kijelölt foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi.

Munkaköri alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni.

Előzetes szakmai orvosi vizsgálat

  • A vizsgálat a szakmai tanulmányok és az iskola megkezdését meg kell, hogy előzze.
  • A tanuló csak akkor kezdheti meg a szakma tanulását, ha egészségügyi szempontból megfelel a választott szakmának.

A szakképző intézménybe jelentkező előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatát akkor kell elvégezni, amikor a tanuló már felvételt nyert az adott iskolába, de még a beiratkozás nem történt meg. A jelentkező előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatra történő behívása, értesítése a felvételi eljárást lefolytató szakképző intézmény feladata. Ezt a vizsgálatot, az adott fogadó iskola ifjúság/iskolaorvosa végzi el. A szülő illetve, a jelentkező – ennek a vizsgálatnak az alkalmával – nyilatkozik az általános egészségi állapotról, krónikus betegségről és egyéb gondozásról stb. A szakképző intézménybe jelentkező tanuló akkor iratkozhat be az iskolába, ha az előzetes szakmai alkalmassági vizsgálaton megfelelt.

Szempontok a szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat véleményezésénél

  • A pályaválasztó képes-e fizikai állapota, szellemi és lelki képessége alapján a választott szakma elsajátítására,
  • a meglévő betegségek, egészségi elváltozások romlása várható-e a szakma tartós végzése esetén,
  • van-e olyan egészségi elváltozása, amely a tanuló vagy környezetére baleseti vagy fertőzési veszélyt rejthet magában.

Nyíregyháza, 2021. szeptember 01.

Tisztelettel:

Iskolaegészségügyi Szolgálat

Méret
Kontraszt