Elérhetőségek | Tanáraink | Tanulóink | Írjon nekünk
OM azonosító: 203045
Központi telefonszám: +36 (42) 508 870
Központi e-mail cím: banki@bankidonat.hu
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Érettségi

 • A 2017/2018-as tanévben a május-júniusi vizsgaidőszak esetén:

  2018. február 15.

 • Tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók jelentkezése:

  Érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak a „saját” középiskolájukban jelentkezhetnek az arra kijelölt személynél (jegyzőnél).

  Minden további információt és segítséget a vizsgázónak a „saját” középiskolája fog megadni.

  Mindenkire vonatkozó információ:

  A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információk IDE kattintva tekinthetők meg (itt nem csak tanulói jogviszonnyal rendelkezőkre is található tájékoztatás).

 • Előrehozott érettségi vizsga:
  Előrehozott érettségi vizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt, adott vizsgatantárgyból, első alkalommal tett érettségi vizsga. Egy tárgyból adott szinten egy alkalommal tehető előrehozott érettségi vizsga.

  Ismétlő érettségi vizsga:
  Ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem elbírálásához, vagy más okból, egyes vizsgatárgyakból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga megismétlése.

  Javító érettségi vizsga:
  Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, előrehozott, pótló érettségi vizsga megismétlése. Javítóvizsgát csak a folyamatban lévő érettségi vizsgát követő vizsgaidőszakban tehetsz.

  Kiegészítő érettségi vizsga:
  Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő vizsgatárgyból tett vizsga.

  Pótló érettségi vizsga:
  Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő érettségi vizsga folytatása. Ha a vizsgaszervezés megoldható, a folyamatban lévő érettségi vizsga vizsgaidőszakában vagy azt követő másik vizsgaidőszakban tehető pótló vizsga.

  Rendes érettségi vizsga:
  Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után (befejezett 12. évfolyam), a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga.

  Szintemelő érettségi vizsga:
  Szintemelő érettségi vizsga az adott vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. Az érettségi bizonyítvány átadásáig ugyanabból a vizsgatárgyból a pótló- és a javítóvizsga kivételével szintemelő érettségi vizsga egy alkalommal tehető.

 • A szintemelő vizsga kivételével (ahol középszintű érettségivel kell rendelkezned az adott tárgyból és abból szeretnél emelt szintű vizsgát tenni) bizonyos tantárgyakból középszinten vagy emelt szinten tehetsz érettségi vizsgát. Azt, hogy milyen szinten szeretnél vizsgázni, Te határozod meg. Abban az esetben is tehetsz emelt szintű érettségi vizsgát, ha iskolád nem emelt szintű érettségi vizsgára készített fel.

  Középszintű érettségi vizsga:
  A középszintű érettségi vizsgát a középiskolákban tartják, az írásbeli vizsgára központi feladatsorokat visznek, melyeket országos szinten meghatározott szempontok alapján javítanak a középiskolai tanárok. A szóbeli vizsgák kérdéssorait a középiskolás tanárok állítják össze, az értékelést ugyancsak országos szinten meghatározott szempontok alapján végzik.

  Emeltszintű érettségi vizsga:
  Az emeltszintű érettségi vizsgát az Oktatási Hivatal szervezi meg. Az írásbeli vizsga felügyelő tanárait és a szóbeli vizsga tantárgyi bizottságának tagjait is az Oktatási Hivatal bízza meg, növelve ezzel az értékelés objektivitását.

 • A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló élhet valamilyen mentességgel, kedvezménnyel.

  Például másik tantárgy választása, hosszabb felkészülési idő igénylése, az írásbeli vizsgán segédeszköz használata – például számítógép –, illetőleg felcseréli-e a szóbeli vizsgát írásbelire vagy az írásbelit szóbelire.

  Ebben az esetben a jelentkezési laphoz csatolni kell a kért kedvezményt pontosan leíró kérelmet, illetve az azt megalapozó szakértői véleményt.

  Ha kíváncsi vagy "a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdi tanulók estében az érettségi vizsgán alkalmazható mentesítések" szabályaival kapcsolatos tájékoztatóra, akkor kattints IDE.

 • Ha valaki az érettséginél tantárgyi, vagy egyéb mentesítéssel szeretne élni, akkor az ezzel kapcsolatos kérvényt az iskola igazgatójának címezve be kell nyújtania a jelentkezési határidőt megelőzően (minél hamarabb).

  A kérvény kitöltéséhez segítséget nyújtanánk:
  az ezzel kapcsolatos formanyomtatványt IDE kattintva tölthetitek le.

  Kinyomtatva és kitöltve az igazgatói irodába adjátok le (földszint 3).

  Fontos, hogy 18 év alattiak esetében a szülőnek alá kell írni!

 • Az érettségizőnek öt tantárgyból kell vizsgáznia, melyből négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv), egyet pedig maga választ (ezt nevezzük kötelezően választott vizsgatárgynak.) 2018-ban a kötelezően választott vizsgatárgy iskolánk 12.A, 12.B osztályos tanulói részére a Közlekedésgépész ismeretek12.C és 12.D osztályos tanulóinknak a Gépészet ismeretek, a 12.E osztályos tanulóinknak pedig a Villamosipar és elektronikai ismeretek!

  Ezenkívül a vizsgázó még további szabadon választott vizsgatárgyakat is megjelölhet. A választható tantárgyak kapcsán nincsenek korlátok, csupán annyi a követelmény, hogy az adott tárgyból lehessen érettségi vizsgát tenni, és a választással igazodni kell a vizsgaidőszak rendjéhez, illetve ezen belül a kitűzött vizsganapokhoz.

  Érettségi vizsgára csak akkor lehet jelentkezni, ha a tanuló az adott tantárgyból teljesítette az iskola helyi tantervében előírt követelményeket, azaz kapott valamilyen év végi osztályzatot és ez benne van a bizonyítványában.

  Az érettségi vizsgatárgyakkal kapcsolatos aktuális információk megtekinthetők IDE kattintva.

 • Kedves érettségizők!

  Az írásbeli érettségik iskolánkban a 2018.05.07-2018.05.28 időszakban lesznek (2018.05.04-et nem említettük, mert nemzetiségi nyelv és irodalom nem jellemző iskolánkra).
  Kérünk minden érintettet, hogy az adott időpont előtt minimum fél órával érkezzen meg az iskolába (a biztonság kedvéért).
  Amit az iskolának biztosítani kell, azt természetesen mi biztosítjuk (pl.: helyesírási szótár magyar nyelv és irodalomból). De felhívnánk a figyelmet, hogy mindenki hozza magával az adott tantárgyra jellemző engedélyezett segédeszközt (pl. matematikából számológépet), mert azt nem áll módunkban biztosítani és más vizsgázótól nem kérhet segédeszközt senki sem a vizsga közben!
  A használható segédeszközökről az Oktatási Hivatal honlapján 
  (Köznevelés->Érettségi menüpont alatt) tájékozódhatsz.
  A külsős vendégérettségizőinknek az iskolánkban bárki felvilágosítást tud adni, hogy a kiírt vizsgatermek hol találhatók.
  Az OH által megadott írásbeli érettségik hivatalos időpontjainak megtekintéséhez (PDF formátum) kattints IDE(Az A oszlopban az emelt szintű tantárgyak, a B oszlopban pedig a középszintű tantárgyak nevei láthatóak.)

  A részletes terembeosztás az érettségire történő jelentkezési adatok függvényében később lesz ismertetve.
  A kötelező (és a 12.A-E osztályoknak kötelezően választható) érettségi tárgyak írásbeli időpontjai:

  Dátum Időpont Tantárgy
  2018.05.07 8:00 magyar nyelv és irodalom
  2018.05.08 8:00 matematika
  2018.05.09 8:00 történelem
  2018.05.10 8:00 angol nyelv
  2018.05.11 8:00 német nyelv
  2018.05.16 8:00 ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak

  (Bármilyen később megjelenő, ettől eltérő újabb információt külön hírként megjelenítünk weblapunk nyitóoldalán.)

  Sikeres vizsgázást kívánunk minden érettségizőnknek!
 • Dátum Vizsgabizottság Helyiség
  2018.06.05 Emelt szintű dolgozatok műszaki tanári
  2018.06.06 12/A könyvtár
  2018.06.05 12/B műszaki tanári
  2018.06.12 12/C földszint 3-as iroda
  2018.06.12 12/D könyvtár
  2018.06.05 12/E német terem
  2018.06.05 12/M könyvtár
  2018.06.06 13/G műszaki tanári
  2018.06.12 13/NT földszint 3-as iroda

  A vizsgázó ha él a megtekintési jogával, akkor:
  • Dolgozatának javítását megtekintheti, ezt (azaz a megtekintés tényét) aláírásával igazolhatja.
  • Az írásbeliről saját költségen fénymásolatot készíttethet (vagy fotó készítésére alkalmas eszközzel, pl. okostelefonnal felvételt készíthet róla).
  • Ha kifogása van a javítással kapcsolatosan, akkor kifogását a megtekintést követő munkanap 16:00-ig az iskola igazgatójához nyújthatja be írásban (azokban az esetekben lehet fellebbezni a javítás ellen, amelyekről az írásbelit megelőző tájékoztatón értesítve lett a vizsgázó).
 • Kedves érettségizők!

  A 2018. évi május-júniusi vizsgaidőszak szóbeli vizsgarésze középszintű vizsgák esetében 2018.06.18-tól 2018.06.29-ig terjedő időszakban lesz.
  Kérünk minden nálunk szóbeliző érettségizőt, hogy szóbelije kezdő napján 7:30 és 7:45 között érkezzen be iskolánkba, hogy meghallgathassa a tájékoztatót és megismerhesse a vizsgabeosztást.

  Vizsgabizottság Dátum Vizsgaterem Büféterem
  12/A 2018.06.21-23 111 109
  12/B 2018.06.18-20 111 109
  12/C 2018.06.25-27 108 107
  12/D 2018.06.25-27 111 109
  12/E 2018.06.18-20 108 107
  12/M 2018.06.18-20 114 113
  13/G 2018.06.21-22 114 113
  13/NT 2018.06.25-27 114 113


  A tantárgyak szóbeli vizsgáira az alábbi információ az irányadó:
  A szóbeliztető tanáraink által összeállított tételsorok, a szóbelivel kapcsolatos témakörök megegyeznek az OH lapján található témakörökkel minden tantárgyból, ezért az OH aktuális lapján feltüntetett információk az irányadók.

  (Bármilyen később megjelenő, ettől eltérő újabb információt külön hírként megjelenítünk weblapunk nyitóoldalán.)

  Sikeres vizsgázást kívánunk minden érettségizőnknek!

 • Az Oktatási Hivatal oldalán olvashatóak az aktuális vizsgakövetelmények és a vizsga leírása.

  Ennek megtekintéséhez kattints IDE (a hivatkozott weboldal külön ablakban fog megnyílni).

 • Az Oktatási Hivatal oldalán megtekinthető az a tantárgylista, amiből emelt szintű érettségit lehet tenni (PDF formátumú fájlok).

  Ennek megtekintéséhez kattints IDE.

  (a hivatkozott PDF fájl külön ablakban fog megnyílni vagy letöltésre kerülni, a böngésződ beállításától függően).

 • A korábbi érettségi időszakok feladatainak és javítási-értékelési útmutatóinak vizsgatárgyankénti megtekintéséhez kattints IDE (a hivatkozott weboldal külön ablakban fog megnyílni).

Copyright © www.bankidonat.hu. Minden jog fenntartva.